Opzegging van de Koopovereenkomst

 1. Een Klant die met de Online galerij een koop-/verkoopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.

 2. Het recht om de Verkoopovereenkomst te ontbinden vervalt als het onderwerp van het contract een Product is dat geproduceerd is volgens een individuele klantorder of gepersonaliseerd is volgens individuele behoeften.

 3. Het recht om zich terug te trekken uit de Verkoopovereenkomst is alleen van toepassing op individuele Klanten.

 4. De termijn voor het ontbinden van de Verkoopovereenkomst start op de dag dag het Product door de vervoerder aan de Klant wordt geleverd.

 5. Om aan deze deadline te voldoen, volstaat het om een verklaring voor het verstrijken van de deadline via het contactformulier naar de afdeling Klachten/ Intrekking van de koopovereenkomst te sturen.

 6. De verklaring over de intrekking van de Verkoopovereenkomst moet het volgende bevatten:

  1. Ordernummer/ factuurnummer.

  2. Specificatie in detail van de Producten en factuurnummers waarop de Verkoopovereenkomst betrekking op heeft.

  3. Leveringsdatum van het Product.

 7. Het Product moet zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar de Online galerij en niet later dan 14 dagen.

 8. De Kosten voor het retoureren van het Product zijn voor rekening van de Klant.

 9. Retourzending dient zorgvuldig te worden verpakt.

 10. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig retoureren van het Product.

 11. De afrekening vindt plaats binnen 14 dagen nadat de retourzending is goedgekeurd.

 12. De restitutie van de aankoopprijs van het Product, volgens de factuur, vindt plaats op de rekeningnummer opgegeven bij de Betaling.

 13. Als de Klant de deadline voor het indienen van een herroepingsverklaring over de Verkoopovereenkomst (art. 1) of de retourdatum (art. 7) niet haalt, of als het product niet in oorspronkelijke staat wordt geretoureerd, is Online galerij niet verplicht de aankoopprijs aan de koper terug te betalen.

Klachten

 1. De Klant kan klachten over het gekochte Product indienen bij de Online galerij via het contactformulier bij de afdeling Klachten/ opzegging verkoopovereenkomst.

 2. Vanwege de orginaliteit van het Product en aard van het werk van de kunstenaar, kunnen de orginele schilderijen verschillende verkleuringen of vlekken, lichte krassen en sporen van tijd vertonen, die deel uitmaken van het creatieve werk van de kunstenaar. Deze vormen geen reden tot klacht.

 3. Een correct ingediende klacht dient minimaal te bevatten:

  1. Naam, achternaam, adres en e-mailadres van de Klant.

  2. Datum van aankoop van het Product waarover de klacht gaat.

  3. Bestel-/factuurnummer.

  4. Naam van het Product waarover de klacht gaat, nummer van de positie op de factuur.

  5. Indicatie van klantverzoek.

  6. Beschrijving van de omstandigheden die de klacht rechtvaardigen.

  7. Productfoto met het defect.

 4. Indien de in de klacht verstrekte gegevens of informatie dienen te worden aangevuld, neemt Galerij online contact op met de indiener van de klant en vraagt om aanvulling ervan voordat de behandeling van de klacht is gestart.

 5. Indien de klacht tijdig en in overeenstemming met de Regeling is ingediend en de omschrijving ter rechtvaardiging van de klacht aantoont dat het Product beschadigd is, kan de Online galerij de volgende maatregelen nemen:

  1. Reparatie van het Product.

  2. Vervanging van het Product.

  3. Geven van korting aan de Klant op de aankoopprijs.

  4. Beeindiging van de Verkoopovereenkomst en terugbetaling.

 6. Alle verzendkosten van het retouren worden gedekt door de Online galerij, na voorafgaande overeenstemming over de voorwaarden en verzendgegevens.

 7. Als de Verkoopovereenkomst wordt beeindigd, zal Online galerij de aankoopkosten binnen 14 dagen terugbetalen.

 8. De Klant ontvangt nauwkeurige informatie over hoe hij het Product waarover een klacht is ingediend kan retoureren.

 9. De Online galerij accepteert geen retourzendingen die achteraf zijn betaald.Overmacht

 1. Indien Online galerij niet aan de Verkoopovereenkomst kan voldoen, kan de Online galerij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht zoals wordt bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Overmacht omvat branden, storingen, epidemieen, stakingen of transportbeperkingen.

 3. De Online galerij kan zich terugtrekken uit de Bestelling vanwege lot ongevallen die verband houden met het bedrijf.